..
Farmers pick tea leaves at tea garden in Zhejiang
Hangzhou News   2021-03-05 14:14   Source:Xinhua

Aerial photo taken on March 4, 2021 shows farmers picking tea leaves at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province. (Photo by Li Suren/Xinhua)

A farmer shows tea leaves at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, March 4, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua)

Farmers pick tea leaves at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, March 4, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua)

Author:  Editor:Zhang Di
Back