..
Highlights of BWF World Tour Finals 2023
en.hangzhou.com.cn   2023-12-15 16:52   Source: hangzhou.com.cn

Liu Shengshu/Tan Ning of China in the women's doubles event on December 14

Chen Qingchen / Jia Yifan of China in the women's doubles event on December 14

Liang Weikeng / Wang Chang of China in the men's doubles event on December 14

Liu Yuchen / Ou Xuanyi of China in the men's doubles event on December 14

Chen Yufei of China in the women's singles event on December 14

Zheng Siwei / Huang Yaqiong of China in the mixed doubles event on December 14

Shi Yuqi of China in the men's singles event on December 13

Li Shifeng of China in the men's singles event on December 13

Viktor Axelsen of Denmark in the men's singles event on December 13

Han Yue of China in the women's singles event on December 13

Tai Tzu Ying of Chinese Taipei in the women's singles event on December 13

Author: Text by Ye Lijiao  Editor: Ye Lijiao
Back