..
Qingshan Lake attracts nearly 200 species of migratory birds
en.hangzhou.com.cn   2022-10-25 11:31   Source: Tianmu News

Qingshan Lake is located in Lin'an district of Hangzhou, East China's Zhejiang province. 

The great ecosystem makes it a paradise for birds, attracting nearly 200 species of migratory birds resting here.

Author: Reporter Zhang Di, Zhang Sunchao, Sun Kun  Editor: Ye Lijiao
Back