..
Zhijiang, the First 15m Domestic Slurry Balance Tunneling Machine with Super Large Diameter Produced in Zhejiang, Is Ready
Hangzhou News   2021-05-12 15:34   Source:Hangzhou.cmo.cn

The production of Zhijiang (CREG No. 858 ), the first 15m domestic slurry balance tunneling machine with super large diameter for the renovation of Zhijiang Road, Hangzhou, completed at Zhejiang China Railway Engineering Equipment Group on 9th May. The first 15m domestic slurry balance tunneling machine with super large diameter produced in Zhejiang, it is another masterpiece of Zhejiang’s high-end equipment program.

Author:FANG Jianfei (Reporter)  Editor:Zhang Di
Back