..
Xiaoshan Police Launch 10 Smart Police Service Applications for the Security of Asian Games
Hangzhou News   2021-01-19 14:03   Source:Hangzhou.com.cn

Xiaoshan police launched 10 Smart Police Service Applications for the Security of Asian Games on 18th January, 600 days away from the Hangzhou Asian Games.

Author:LI Jiangang YANG Yong   Editor:Zhang Di
Back