..
Cherry blossoms seen in tea garden in Hangzhou
Hangzhou News   2021-03-31 14:27   Source:Xinhua

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Aerial photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Aerial photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Aerial photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows farmers picking tea leaves near by cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Aerial photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

A tourist takes photos of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province on March 29, 2021. (Xinhua/Xu Yu)

Photo taken on March 29, 2021 shows a view of cherry blossoms in a tea garden at Bashan Village, Fuyang District, Hangzhou City in east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

Author:  Editor:Zhang Di
Back