..
Camellia Sasanqua Are Blooming Against Coldness in Hangzhou Botanic Garden
en.hangzhou.com.cn   2021-01-14 14:21   Source:Hangzhou Daily

Hangzhou Daily It’s a pleasant thing to live in Hangzhou since you can appreciate beautiful flowers anytime of the year, even in cold winter. Camellia sasanqua are in full bloom in Hangzhou Botanic Garden. You can find them in Mulanshan Tea Garden, on Lingfeng Peak, or in Mingxing Woods.

Author:Correspondent: QIAN Jiangbo  Reporter: YU Qian  Editor:Gao Mingzhen
Back