..
The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Opening Ceremony Creative Team Is Revealed
Hangzhou News   2021-07-21 13:21   Source:Hangzhou.com.cn

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Opening Ceremony Creative Team Press Conference was held at Beijing Zhengda Center on 20th July, revealing the creative team of Hangzhou Asian Games. Famous director LU Chuan and SHA Xiaolan was designated as the chief director and the chief producer respectively.


Author:ZHENG Yuan & CHEN Yiyi (Reporters) TANG Chuan’ge (Correspondent) Photo by SHEN Da  Editor:Wang Jian
Back